„Kdy se nudíme lépe než v kruhu rodiny?“ Oscar Wilde
d_unk_attempts_to_th_ow_safety_gua_d_off_the_b_idge_and_onto_teach [MSZ]