„Vhodnou základnou pro manželství je oboustranné nepochopení.“ Oscar Wilde
basic_theo_ies_and_elementa_y_concepts_of_inte_national_t_ade [MSZ]