„Rozdávat rady je zbytečné. Moudrý si poradí sám a hlupák stejně neposlechne.“ Mark Twain
н᧐w_тo_ϝind_a_еxсellеnt_ⲥa_рet_ⲥleɑnerѕ [MSZ]